Verbalno nasilje – vređanje i uvrede

Verbalno nasilje – vređanje i uvrede

Ja sam Rada i imam jedno pitanje.

Poznanica me često vredja i viče na  mene, na ulici.  Da li mogu nekako da se zaštitim od takvog njenog ponašanja?

 

Draga Rado,

Niko nikoga ne sme da vređa, viče na njega, preti, tuče ili vrši nasilje, nigde, ni u stanu, ni na  javnom mestu. Licu koje vrši nasilje Sudija za prekršaje može, posle sprovedenog postupka, izreći novčanu kaznu od 5.000 din. do 15.000 din. ili kaznu zatvora u trajanju od 10 dana do 30 dana.

Najbolje bi bilo kada bi pozvali policiju u momentu kada Vas vaša prijateljica vređa i viče na vas, kako bi  na licu mesta intervenisali i zaštitili Vas.

Da bi se pokrenuo prekršajni postupak morate podneti zahtev Vi kao oštećeno lice ili nadležni organ  odnosno policija. Bitno je da Vi niste uzvratili poznanici uvrede i vređanje, jer ako jeste onda se i protiv vas može voditi postupak.

Dokazivanje prekršaja

Dokazivanje prekršaja

Pozdrav, ja sam Selma.

Interesuje me da li mogu da me osude za prekršaj samo  zato što sam bila u društvu prijateljice koja se bavi seksualnim radom?

 

Draga Selma,

Da bi neko bio osuđen za izvršeni prekršaj ili krivično delo, potrebno je da se to, u sudskom postupku i dokaže. Nemojte priznati nešto što niste uradili. Ukoliko nešto niste uradili, a stavlja Vam se na teret da ste učinili, morate u sudskom postupku da predlažete dokaze kojim ćete potvrditi istinitost vaših navoda.

Na početku, u policiji ili u sudskom postupku, pre nego što date iskaz, pitajte zašto su vas pozvali, šta vam stavljaju na teret da ste učinili i na osnovu kojih dokaza.

Kada saznate šta Vam stavljau na teret da ste uradili, ako niste, to slobodno i recite. A onda predložite da se izvedu dokazi npr. da se sasluša lice koje je sačinilo prijavu, ili lice za koje su vam rekli da vas tereti ili  prijateljica ili dugo lice koje zna da se tad niste bavili seksualnim radom već da ste bili sa prijateljicom iz nekih drugih razloga i recite kojih. i sl. Navedite njhove adrese, kako bi ih sud pozvao.

Svedocima možete i vi da postavljate pitanja a sve kako bi se potvrdila istinitost vaših navoda. Posle izvedenih dokaza i izvršenih drugih radnji u postupku, Sud donosi presudu.

Na presudu se možete žaliti ukoliko niste zadovoljni odlukom.

Maloletne osobe i zakon

Maloletne osobe i zakon

Zovem se Saša i transseksualna sam osoba i bavim se seks radom. Imam 17 godina.

Da li mogu da mi izreknu kaznu zatvora s obzirom da sam maloletan?

 

Dragi/a Saša,

Maloletnom licu, koje je u vreme izvršenja prekršaja navršilo 16 god. a nije navršilo 18 god. starosti, može se izreći  maloletnički zatvor.

Inače, maloletna lica koja su starija od 16 god. a mlađa od 18 god. su stariji maloletnici.

Maloletna lica starosti od 14 god. do 16 god. su mlađi maloletnici.

Lica mlađa od 14 godina starosti su deca i nisu krivično odgovorna.

Prema tome, u sudskom postupku, može Vam se  izreći  maloletnički zatvor.

Provera i utvrđivanje identiteta lica

Provera i utvrđivanje identiteta lica

Ja sam Aleks,

Ranije sam, povremeno pružao seksualne usluge. Imam prijatelje koji su transeksualci ili gay i kad se vidimo mi razgovaramo, smejemo se i sl. Dešavalo se da su me, policajci, na ulici legitimisali. Ponekad su na mene vikali, vredjali i govorili da „ne smem da stojim na  uglu ulice”, da sam gay, i sl. Do sada nisam kažnjavan.

Interesuje me da li oni smeju tako da se ponašaju?

 

Dragi Aleks,

Službeno lice ne bi trebalo tako da se ponaša. Način primene ovlašćenja je propisan zakonom.

Policija je dužna da postupa, bez diskriminacije, jednako prema svima bez obzira na pol, rasu, seksualno opredeljenje, pripadnost manjinskim grupama i sl.

Osnovno ljudsko pravo je sloboda kretanja. Ti i tvoji prijatelji možete da se slobodno krećete, stojite na ulici, sedite u parku, da pričate i smejete se. Ali svojim ponašanjem ne smete da remetite javni red i mir, niti smete da činite neki prekršaj (npr. vika, svađa, tuča, prostitucija i sl.)

Činjenica je da prilikom obavljanja svojih poslova ovlašćena službena lica mogu da primenjuju policijska ovlašćenja, kada prvo moraju da se predstave i pokažu  službenu značku i legitimaciju. Ako bi postojali hitni razlozi, dovoljno je da službeno lice samo upozori rečju “policija”. Kada hitni razlozi prestanu, lice je dužno da se predstavi i pokaže službenu značku i službenu legitimaciju.

Ovlašćena službena lica mogu da primenjuju  sledeća policijska ovlašćenja: da upozoravaju i naređuju, proveravaju i utvrđuju identitet lica, pozivaju i dovode, zadržavaju lica, snimaju na javnim mestima, upotrebljavaju sredstva prinude i td. Oni to mogu da čine po sopstvenoj inicijativi, po naređenju ili po nalogu nadležnog organa, ali uvek moraju to da  vrše  na način, i pod uslovima  kako je to propisano zakonom i drugim propisima, pri tom poštujući sva ljudska prava i slobode.

 

Provera i utvrđivanje identiteta lica

Ovlašćeno službeno lice može da proverava identitet drugog lica kada treba da pribavi podatke za zakonito postupanje, npr. kada zatekne lice na mestu izvršenja prekršaja  ili krivičnog dela, ili lice svojim ponašanjem stvara sumnju da će izvršiti prekršaj ili krivično delo, ili lice liči na lice za kojim se traga, i sl.

Pri tom službeno lice mora da kaže licu koje legitimiše, razlog provere njegovog identiteta, da se predstavi tako što će pokazati svoju policijsku legitimaciju i značku.

Provera identiteta se može vršiti uvidom u ličnu kartu ili drugu ispravu sa fotografijom a izuzetno može i na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Svako lice mora da sa sobom nosi ličnu kartu i da, na zahtev ovlašćenog lica, istu pokaže. Ko nema ličnu kartu, čini prekršaj.

Ukoliko vas službeno lice legitimiše postupite onako kako zahteva, nemojte se raspravljati, ali ne dozvolite da na vas viče, udara, omalovažava i sl.  Tada, recite da ni vi ne vičete, da se sve može na miran, ljudski, način rešiti, bez psovki, vike i pretnji. Ukoliko se službeno lice neprimereno ponaša i dalje, možete podneti prijavu nadležnom organu.

Prava i obaveze trudnica koje se bave seks radom

Prava i obaveze trudnica koje se bave seks radom

Zovem se Beba i trudna sam.  Bavim se seks radom.  Šta da radim ako me policija uhapsi?

 

Draga Bebo,

Kazna zatvora se ne može izreći trudnoj ženi, posle navršenih 3 meseca  trudnoće, pa sve dok dete ne navrši jednu godinu života. To je propisano u čl. 37 stav 2, Zakona o prekršajima.

Ako si u mogućnosti, pribavi od lekara  dokument u kome će pisati  da si trudna i u kom mesecu trudnoće.

Ako nisi u mogućnosti to da pribaviš, u slučaju da te policija liši slobode, saopšti im da si trudna i u kom mesecu trudnoće. Ukoliko ti ne veruju, zahtevaj da te odvedu u medicinsku ustanovu gde će te  pregledati. Ako oni to ne učine, obavezno Sudiji za prekršaje saopšti da si trudna i traži da on naredi  da te odvedu u medicinsku ustanovu gde će proveriti da li si trudna ili ne i u kom mesecu trudndoće, ili da se izvrši veštačenje u kom će veštak dati mišljenje da li si trudna i u kom meseu.

Ovo je bitno, jer ako si trudna, preko 3 meseca, ne mogu ti izreći kaznu zatvora, sve dok dete, koje će se roditi, ne napuni godinu dana.