Pozdrav, ja sam Selma.

Interesuje me da li mogu da me osude za prekršaj samo  zato što sam bila u društvu prijateljice koja se bavi seksualnim radom?

 

Draga Selma,

Da bi neko bio osuđen za izvršeni prekršaj ili krivično delo, potrebno je da se to, u sudskom postupku i dokaže. Nemojte priznati nešto što niste uradili. Ukoliko nešto niste uradili, a stavlja Vam se na teret da ste učinili, morate u sudskom postupku da predlažete dokaze kojim ćete potvrditi istinitost vaših navoda.

Na početku, u policiji ili u sudskom postupku, pre nego što date iskaz, pitajte zašto su vas pozvali, šta vam stavljaju na teret da ste učinili i na osnovu kojih dokaza.

Kada saznate šta Vam stavljau na teret da ste uradili, ako niste, to slobodno i recite. A onda predložite da se izvedu dokazi npr. da se sasluša lice koje je sačinilo prijavu, ili lice za koje su vam rekli da vas tereti ili  prijateljica ili dugo lice koje zna da se tad niste bavili seksualnim radom već da ste bili sa prijateljicom iz nekih drugih razloga i recite kojih. i sl. Navedite njhove adrese, kako bi ih sud pozvao.

Svedocima možete i vi da postavljate pitanja a sve kako bi se potvrdila istinitost vaših navoda. Posle izvedenih dokaza i izvršenih drugih radnji u postupku, Sud donosi presudu.

Na presudu se možete žaliti ukoliko niste zadovoljni odlukom.