• Zdravlje je najveće bogatstvo
 • Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa
 • Naše zdravlje je u našim rukama
 • Jedna jabuka na dan oteraće doktora van
 • Zravlje je umetnost življenja
 • U zdravom telu zdrav duh
 • Onaj ko ima zdravlje ima nada, onaj ko ima nadu ima sve
 • Kada je čovek zdrav ima hiljadu želja,kada je bolestan samo jednu –da ozdravi
 • Čistoća je pola zdravlja
 • Veselo srce – pola zdravlja
 • Ko u svačije zdravlje pije – svoje ubije
 • Seti se zdravlja dok ga imaš
 • Zdravlje na usta ulazi
 • Zdravom čoveku svaki dan je praznik