Zdravlje je blago koje se može čuvati, negovati, uvećati ali i oštetiti, narušiti, izgubiti.

Narušiti, izgubiti znači razboleti se i sresti se sa potrebom lečenja.

“Bolje je sprečiti nego lečiti “

Nauka je dokazala da postoji niz načina da se sačuva zdravlje.

Navodimo samo neke od njih.

 • Održavanje lične higijene kao I higijene okoline u kojoj se živi i radi
 • Pravilna ishrana
 • Fizička aktivnost
 • Redovni sistematski pregledi naročito za one bolesti koje su hronične i progresivne. Rana dijagnostika je put ka lečenju i spasavanju žvota
 • Redovno propisano vakcinisanje i primena svih preventivnih mera za određena oboljenja koje se propisuju od strane lekara
 • Savladavanje stresa, naprijatnosti, radovanje malim stvarima negovanje dobrih odnosa sa ljudima oko sebe, rano lečenje poremećaja mentalnog zdravlja
 • Ne korišćenje alkhola i droge

Profesija/zanimanje i čuvanje zdravlja

Pored ovih opštih mera navedenih za sve ljude, potrebno je istaći da svako zanimanje nosi sa sobom i neke specifične rizike na koje je neophodno obratiti posebnu pažnju i koje je neophodno odstraniti – tako je u seksualnom radu neophodno .

 • smanjiti i izbegavati rizike koje sa sobom nosi nasilje
 • tražiti pomoć kada se radi o mentalnim problemima
 • kontrolisati i blagovremeno konsultovati lekara za zdravstvene probleme bez obzira na moguću nelagodnost prilikom razgovora o poslu kojim se bavite

Siguran seks i zaštita zdravlja

HIGIJENSKE MERE

Pranje ruku

 • Pre i posle svakog seksualnog kontakta
 • Kod kontakta sa telesnim tečnostima (semena, vaginalna,krv )
 • Kod upotrebe lubrikanata
 • Posle korišćenja klozeta
 • Ako ste imali rukavice – kad ih skinete
 • Ako su ruke prljave o bilo čega

Čistoća tela

 • poželjno tuširanje ili pranje celog tela jednom dnevno
 • pranje intimnih delova vodom posle svakog vaginalnog, analnog ili oralnog seksa

Higijena seksualnih igračaka

Neposredno nakon upotrebe oprati i dezinfekovati seksualne igračke. Ako je to iz bilo kog razloga nemoguće staviti preko igračke kondom pre sledeće upotrebe.

Igračke se peru toplom vodom i sapunom.

Za svaku situaciju koristiti samo nov, neupotrebljavan kondom koji se baca odmah nakon upotrebe.

Očistiti, prati, dezinfekovati svaku površenu na koju se ostavlja upotrebljena igračka