Zovem se Saša i transseksualna sam osoba i bavim se seks radom. Imam 17 godina.

Da li mogu da mi izreknu kaznu zatvora s obzirom da sam maloletan?

 

Dragi/a Saša,

Maloletnom licu, koje je u vreme izvršenja prekršaja navršilo 16 god. a nije navršilo 18 god. starosti, može se izreći  maloletnički zatvor.

Inače, maloletna lica koja su starija od 16 god. a mlađa od 18 god. su stariji maloletnici.

Maloletna lica starosti od 14 god. do 16 god. su mlađi maloletnici.

Lica mlađa od 14 godina starosti su deca i nisu krivično odgovorna.

Prema tome, u sudskom postupku, može Vam se  izreći  maloletnički zatvor.