O platformi

Svaki posao nosi sa sobom neke opasnosti i rizike pa i vaš.

Veliki deo njih se mogu  izbeći i  umanjiti. Od nekih se osoba može zaštititi, ili zakloniti, s najveći broj  se može sprečiti  brigom i odgovornošću za sopstveno zdravlje.

TO JE ONO ŠTO ZOVEMO PREVENCIJOM.

Da bi osoba mogla da primeni preventivne metode potrebno je da zna o njima, da  hoće  da ih primeni i da prepoznaje veliku korist od primene.

Naša očekivanja od ove platforme su da koristeći dragocene a dostupne metode i tehnologije ona bude dragocen zajednički saradnik na putu ka sticanju znanja, razvoju veština i usvajanju pozitivnih stavova.

Zajedno ćemo razvijati nove sadržaje, prateći vaše interesovanje, i uskoro ćete ne samo znati nego i kako da prenesete to svoje znanje drugome.

JAZAS na tome radi decenijama, od 1991. godine i sada nam je pružena mogućnost da u taj rad unesemo novine, da imamo vas kao saradnike i da se još snažnije založimo za HIV preventivne ciljeve.

Zahvalni smo stoga Globalnom fondu, Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović – Batut” koji su nam to omogućili.

Posebno smo zahvalni “ViiV Healthcare” fondaciji na podršci našem projektu “One click away from health”.

Zajedno sa vama opravdaćemo ukazano poverenje!