Zovem se Beba i trudna sam.  Bavim se seks radom.  Šta da radim ako me policija uhapsi?

 

Draga Bebo,

Kazna zatvora se ne može izreći trudnoj ženi, posle navršenih 3 meseca  trudnoće, pa sve dok dete ne navrši jednu godinu života. To je propisano u čl. 37 stav 2, Zakona o prekršajima.

Ako si u mogućnosti, pribavi od lekara  dokument u kome će pisati  da si trudna i u kom mesecu trudnoće.

Ako nisi u mogućnosti to da pribaviš, u slučaju da te policija liši slobode, saopšti im da si trudna i u kom mesecu trudnoće. Ukoliko ti ne veruju, zahtevaj da te odvedu u medicinsku ustanovu gde će te  pregledati. Ako oni to ne učine, obavezno Sudiji za prekršaje saopšti da si trudna i traži da on naredi  da te odvedu u medicinsku ustanovu gde će proveriti da li si trudna ili ne i u kom mesecu trudndoće, ili da se izvrši veštačenje u kom će veštak dati mišljenje da li si trudna i u kom meseu.

Ovo je bitno, jer ako si trudna, preko 3 meseca, ne mogu ti izreći kaznu zatvora, sve dok dete, koje će se roditi, ne napuni godinu dana.