Ja sam Aleks,

Ranije sam, povremeno pružao seksualne usluge. Imam prijatelje koji su transeksualci ili gay i kad se vidimo mi razgovaramo, smejemo se i sl. Dešavalo se da su me, policajci, na ulici legitimisali. Ponekad su na mene vikali, vredjali i govorili da „ne smem da stojim na  uglu ulice”, da sam gay, i sl. Do sada nisam kažnjavan.

Interesuje me da li oni smeju tako da se ponašaju?

 

Dragi Aleks,

Službeno lice ne bi trebalo tako da se ponaša. Način primene ovlašćenja je propisan zakonom.

Policija je dužna da postupa, bez diskriminacije, jednako prema svima bez obzira na pol, rasu, seksualno opredeljenje, pripadnost manjinskim grupama i sl.

Osnovno ljudsko pravo je sloboda kretanja. Ti i tvoji prijatelji možete da se slobodno krećete, stojite na ulici, sedite u parku, da pričate i smejete se. Ali svojim ponašanjem ne smete da remetite javni red i mir, niti smete da činite neki prekršaj (npr. vika, svađa, tuča, prostitucija i sl.)

Činjenica je da prilikom obavljanja svojih poslova ovlašćena službena lica mogu da primenjuju policijska ovlašćenja, kada prvo moraju da se predstave i pokažu  službenu značku i legitimaciju. Ako bi postojali hitni razlozi, dovoljno je da službeno lice samo upozori rečju “policija”. Kada hitni razlozi prestanu, lice je dužno da se predstavi i pokaže službenu značku i službenu legitimaciju.

Ovlašćena službena lica mogu da primenjuju  sledeća policijska ovlašćenja: da upozoravaju i naređuju, proveravaju i utvrđuju identitet lica, pozivaju i dovode, zadržavaju lica, snimaju na javnim mestima, upotrebljavaju sredstva prinude i td. Oni to mogu da čine po sopstvenoj inicijativi, po naređenju ili po nalogu nadležnog organa, ali uvek moraju to da  vrše  na način, i pod uslovima  kako je to propisano zakonom i drugim propisima, pri tom poštujući sva ljudska prava i slobode.

 

Provera i utvrđivanje identiteta lica

Ovlašćeno službeno lice može da proverava identitet drugog lica kada treba da pribavi podatke za zakonito postupanje, npr. kada zatekne lice na mestu izvršenja prekršaja  ili krivičnog dela, ili lice svojim ponašanjem stvara sumnju da će izvršiti prekršaj ili krivično delo, ili lice liči na lice za kojim se traga, i sl.

Pri tom službeno lice mora da kaže licu koje legitimiše, razlog provere njegovog identiteta, da se predstavi tako što će pokazati svoju policijsku legitimaciju i značku.

Provera identiteta se može vršiti uvidom u ličnu kartu ili drugu ispravu sa fotografijom a izuzetno može i na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Svako lice mora da sa sobom nosi ličnu kartu i da, na zahtev ovlašćenog lica, istu pokaže. Ko nema ličnu kartu, čini prekršaj.

Ukoliko vas službeno lice legitimiše postupite onako kako zahteva, nemojte se raspravljati, ali ne dozvolite da na vas viče, udara, omalovažava i sl.  Tada, recite da ni vi ne vičete, da se sve može na miran, ljudski, način rešiti, bez psovki, vike i pretnji. Ukoliko se službeno lice neprimereno ponaša i dalje, možete podneti prijavu nadležnom organu.