Najčešće pominjana i najpoznatija je definicija zdravlja koju je dala Svetska zdravstvena organizacija 1948 godine.

“Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti”

Svakome je jasno da je ova definicija idealistička I da se takvo zdravlje ne može dostići. Zato se ona shvata kao cilj kome težimo i ka kome su usmereni naši napori.

Stručnjaci su dali još mnoge definicije zdravlja,od kojih navodimo samo dve.

  • Zdravlje je stanje prilagođavanja i upravljanja sobom
  • Zdravlje je stanje kad je osoba telesno, duhovno i duševno slobodna od bolesti, povreda, bola i patnji

Ova poslednja definicija nam ukazuje da se o zdravlju govori kao o jedinstvenoj celini u kojoj se mogu prepoznati i posmatrati i njegovi sastavni delovi kao što su: fizičko, mentalno i socijalno zdravlje.

Fizičko zdravlje podrazumeva stanje u kome čitavo telo odlično funkcioniše i svi čovekovi organi kao i sve njihove funkcije rade normalno.

Mentalno zdravlje je teže definisati od fizičkog jer ono uključuje osečanja, psihološku ravnotežu, dobro upavljanje sobom, sposobnost učenja iz vlastitog i tuđih iskustavam, borbu sa problemima, uživanje u životu uprkos teškoćama i problemima, razumevanje drugih ljudi, sigurnost i samopouzdanje i još mnogo toga.

Socijalno zdravlje takođe podrazumeva niz pozitivnih svojstava individue kao što je sposobnost života u zajedinci, negovanje dobrih odnosa sa ljudima, ispunjavanje uloga u društvu (u porodici, radnom mestu, zajednici), odgovornost, sposobnst zarade i obezbeđivanja uslov za život i još mnogo toga.

Ova podela prevashodno je bitna za situacije narušenog zdravlja, kada se traži stručna pomoć i kada je bitno u pružanju pomoći definisati prioritete i puteve delovanja.