Ja sam Rada i imam jedno pitanje.

Poznanica me često vredja i viče na  mene, na ulici.  Da li mogu nekako da se zaštitim od takvog njenog ponašanja?

 

Draga Rado,

Niko nikoga ne sme da vređa, viče na njega, preti, tuče ili vrši nasilje, nigde, ni u stanu, ni na  javnom mestu. Licu koje vrši nasilje Sudija za prekršaje može, posle sprovedenog postupka, izreći novčanu kaznu od 5.000 din. do 15.000 din. ili kaznu zatvora u trajanju od 10 dana do 30 dana.

Najbolje bi bilo kada bi pozvali policiju u momentu kada Vas vaša prijateljica vređa i viče na vas, kako bi  na licu mesta intervenisali i zaštitili Vas.

Da bi se pokrenuo prekršajni postupak morate podneti zahtev Vi kao oštećeno lice ili nadležni organ  odnosno policija. Bitno je da Vi niste uzvratili poznanici uvrede i vređanje, jer ako jeste onda se i protiv vas može voditi postupak.