Tekstovi u oblasti: Zdravlje

Kako očuvati zdravlje

Kako očuvati zdravlje

Zdravlje je blago koje se može čuvati, negovati, uvećati ali i oštetiti, narušiti, izgubiti. Narušiti, izgubiti znači razboleti se i sresti se sa potrebom lečenja. “Bolje je sprečiti nego lečiti “ Nauka je dokazala da postoji niz načina da se sačuva zdravlje. Navodimo...

opširnije
Stručnjaci o zdravlju

Stručnjaci o zdravlju

Najčešće pominjana i najpoznatija je definicija zdravlja koju je dala Svetska zdravstvena organizacija 1948 godine. “Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti” Svakome je jasno da je ova...

opširnije
Izreke o zdravlju

Izreke o zdravlju

Zdravlje je najveće bogatstvo Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa Naše zdravlje je u našim rukama Jedna jabuka na dan oteraće doktora van Zravlje je umetnost življenja U zdravom telu zdrav duh Onaj ko ima zdravlje ima nada, onaj ko ima nadu ima sve Kada...

opširnije
Šta su polno prenosive bolesti?

Šta su polno prenosive bolesti?

Polno prenosive bolesti se ubrajaju među najčešće infektivne bolesti u svetu. Srećom, savremena medicina je omogućila da se danas većina ovih bolesti vrlo uspešno leči. Polno prenosive bolesti su infekcije koje se prenose seksualnim odnosom, preko telesnih tečnosti,...

opširnije